Kaplan Elektro

Poptávkový formulář NIBE

Plánované využití tepelného čerpadla

Tepelné ztráty objektu (pokud jsou známy):

kW

Počet osob využívajících TUV:

osob

Informace o bazénu

Velikost bazénu

m3

Informace o objektu

Spotřeba energie pro vytápění

kWh

Vytápěný prostor

m2

Lokalita

Vytápěcí systém v objektu

Podlahové topení

Radiátory

Kombinované (radiátory, podl. top.)

Teplotní spád v topném systému

°C

Jiný topný systém

Tepelný zdroj

Elektrokotel

Přímotopné konvektory

Akumulační vytápění

Kotel na propan

Kotel na zemní plyn

Tuhá paliva

LTO

Jiný zdroj tepla

Výkon

kW

Uvažovaný systém tepelného čerpadla

Plocha pozemku pro instalaci plošného kolektoru

m2

Kontaktní údaje