Kaplan Elektro

Elektromontáže a revize

V rámci své činnosti provádíme veškeré elektromontážní a revizní práce pro soukromý i podnikatelský sektor:

 • nové elektroinstalace
 • opravy stávajících instalací
 • silové instalace, rozvodny, trafostanice
 • hlídání regulovaných a smluvních hodnot
 • datové a počítačové sítě včetně dodávky aktivních prvků
 • telefonní rozvody
 • EPS, EZS, kartový systém vstupu a evidence
 • specializované osvětlení
 • revize elektro (výchozí, periodické, volně připojených spotřebičů, vyhrazeného elektrického zařízení...)
 • revize hromosvodů

V těchto činnostech je vždy zahrnuta kompletní dodávka materiálu a služeb. Počínaje zpracováním projektové dokumentace, až po vlastní dodávku a montáž, včetně výchozích a periodických revizí.

 • Měření teplotní homogenity prostředí (teplotní mapy v rozpětí -30+80°C) bezdrátovým přenosem v souč. době až 26 čidly současně na společné časové ose se zcela autonomním napájením všech komponentů (určeno např.pro měření efektivity vytápění, měření unikajícího tepla a rozložení teplot v prostoru). Celý měřící systém je pravidelně kalibrován akreditovanou laboratoří.
 • Dlouhodobé záznamy měření teplot, napětí a frekvence s grafickým zpracováním dat a vyhotovením protokolu.
 • Dálkové ovládání a dohled GSM modulem pro různé aplikace v domácnostech i v průmyslu.
 • Výroba speciálních elektrotechnických zařízení na zakázku sloužící např. k ovládání, hlídání, regulaci, napájení a podobné zařízení v automatizaci s aplikací sériově vyráběných komponentů v různých kombinacích pro domácnosti i v průmyslu.
 • Projekční a poradenská činnost v elektrotechnice na profesionální úrovni.
 • Měření kvality sítě - Analýza elektrických parametrů sítě.