Kaplan Elektro

Elektrická měření

Analýza parametrů
- měření výkonu kompresorových bloků tepelných čerpadel

Z důvodu zlepšování našich služeb v oblasti servisních prací na tepelných čerpadlech jsme rozšířili naši technickou základnu i o mobilní měřící soupravu určenou k analýze parametrů kompresorových bloků tepelných čerpadel.
K tomuto účelu používáme vícekanálovou záznamovou ústřednu pro měření a záznam parametrů důležitých ke zjištění aktuální kondice kompresorových bloků bez nutnosti zásahu do vnitřní konstrukce měřeného zařízení.

Specifikace měřící soupravy:

  • Celková kapacita paměti: 
    2MB (až 480 000 naměřených údajů)
  • Typ paměti:
    vnitřní zálohovaná SRAM paměť
  • Interval záznamu: 
    individuálně nastavitelný pro každý vstupní kanál od 1s do 24 hod
  • Volby typu záznamu:
    necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví;
    cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými 
  • Údaj o čase zálohované hodiny reálného času s rozlišením 1s
  • Napájecí napětí 230V

Měřené parametry:

  • Teplota chladícího/topného média – primární/sekundární okruh
  • Tlak primárního/sekundárního okruhu
  • Průtok sekundárního okruhu
  • Napětí napájecí elektrické sítě
  • Proud kompresoru, případně celé jednotky
  • Záznam předdefinovaných událostí

Počítané parametry:

  • Elektrický příkon
  • Tepelný výkon

Analýza elektrických parametrů sítě

Preventivním opatřením pro zjištění případných elektrických anomálií které mohou být příčinou opakovaných poruch elektrických zařízení je měření kvality sítě.

Pro měření dílčí spotřeby elektrické energie nebo kontrolu kvality napájecí sítě v průmyslových i domácích aplikacích používáme analyzátor sítě EME319. Z výsledku takového měření je ve většině případů možno stanovit aplikaci patřičných ochran elektrického zařízení.

Kromě energie měří analyzátor hlavní elektrické parametry sítě (fázová napětí, proudy, okamžité výkony, účiník, THD, přetížení, výpadky, podpětí, …) a zpřístupňuje je na displeji nebo vestavěném portu MODBUS.

Naměřené hodnoty jsou ukládány do několika profilů (souborů) na microSD kartu 2 GB. Kapacita této paměti zaručuje hloubku historie měření delší dvaceti let pro profily: měsíční, denní a čtvrthodinové agregace. Detailní profil (rozlišení 320 ms) zaplní 2GB kartu až za dobu několika měsíců či let – dle dynamiky odběru.

Naměřená data mohou být přenášena po lince RS485 nebo v síti ETHERNET na protokolu MODBUS TCP (pomocí převodníku LAN/EME319). V případě neexistence nebo poruchy spojení lze kartu z elektroměru vyjmout a data analyzovat na počítači v režimu OFFLINE.

Aplikace:

  • Měření vývodů z rozvoden
  • Měření jednotlivých strojů
  • Měření obnovitelných zdrojů (FVE, MVE, …)
  • Měření spotřeby nájemců
  • Kontrola správného vykompenzování jalové energie
  • Kontrola přívodů NN (detekce výpadků, přepětí, …)