Kaplan Elektro

Měření teplotní homogenity prostředí – Teplotní mapa

Již více než15 let měříme a zaznamenáváme změny teplot ve sledovaných prostorech za účelem zjištění optimálních parametrů pro nastavení a správnou činnost např. vzduchotechniky, klimatizace, chlazení apod. Naše systémy pro tato měření průběžně upgradujeme současně s aktuálně dostupnými komponenty na trhu z důvodu zdokonalování způsobu měření i vyhodnocování záznamů. V současnosti využíváme 70 bezdrátových, teplotních senzorů a lze jimi pokrýt prostory velkých rozměrů.

Temperatur Logging Systém TL-500, TL – 510, TL-750 je určen pro průmyslové, tak i domácí využití, pro krátkodobé i dlouhodobé záznamy, pro venkovní i vnitřní proměřování domů a budov, tzn. všude tam, kde je zapotřebí záznam teplotní křivky: Průmyslové objekty, rodinné domy, chladničky, chladící boxy, garáže, velkosklady léčiv atd.
Provoz systému je zcela autonomní a nezávislý na vnějším napájení. Systém je mobilní a lze jej aplikovat i do přepravních prostor vozidel za účelem monitoringu teploty při přepravě zboží.

Provedení teplotních map je v souladu s pokynem SÚKL DIS 15-verze 4 s platností od 22.7.2019 - Sledování a kontrola teploty při skladování a přepravě léčiv.

Princip validace prostoru spočívá v ověření, zda daný prostor splňuje požadované teplotní podmínky. Tyto podmínky stanovuje zadavatel, podle využití prostoru, nebo povahy skladovaného materiálu.

Pro správně provedenou teplotní mapu je třeba monitorovat celý prostor v jedné časové ose. Tento proces je sice náročnější a je také potřeba velkého počtu čidel, ale jedině takto lze naměřit relevantní data, která budou korespondovat s časovou osou záznamu.

Záznam teplotní mapy v jedné časové ose vypovídá o aktuální teplotě ve všech místech měřeného objektu v daný moment. Na základě tohoto měření pak lze vyhodnotit celý prostor jako vyhovující nebo nevyhovující.

Výstupem provedené teplotní mapy je validační protokol, který obsahuje všechny potřebné údaje k vyhodnocení měřeného prostoru. Výstupní validační protokol je zpracován tak, aby vyhovoval všem stanoveným požadavkům zákazníka.

Protokol obsahuje:

 • Údaje o zákazníkovi a měřeném zařízení
 • Metodu měření a odpovídající validační postup
 • Seznam čidel, které byly při měření použity a kopie jejich kalibračních listů
 • Grafické rozmístění čidel
 • Fotodokumentaci rozmístění čidel v prostoru
 • Grafické zobrazení průběhu teplot v prostoru
 • Grafické zobrazení průběhu teplot v prostoru
 • Tabulku s naměřenými hodnotami
 • Zhodnocení měření
 • Specifické požadavky zákazníka
 • Závěr a vyhodnocení požadavků zákazníka

Technická specifikace měřící sestavy

 • Komunikace: USB, bezdrátově 433 MHz
 • 2 alkalické AAA baterie pro senzor
 • • Rozměry senzor: 66 x 57 x 21 mm, přijímač: 88 x 48 x 28 mm

Technické parametry

Interval měření45 sekund /10 minut
Min. teplotní rozsah-30 °C
Max. teplotní rozsah80 °C
Min. měřicí rozsah vlhkosti0 % r
Max. měřicí rozsah vlhkosti100 % r
Měrné veličinyTeplota
Vlhkost vzduchu