Plánované využití tepelného čerpadla:
vytápění rodinného domu
vytápění objektu pro podnikání
vytápění / temperování rekreačního objektu / chaty
vytápění skleníku
větrání /chlazení objektu
ohřev teplé užitkové vody
ohřev bazénové vody
Tepelné ztráty objektu (pokud jsou známy):
kW
Počet osob využívajících TUV:
Velikost bazénu:
m 2 /m 3
venkovní bazén (sezónní)
vnitřní bazén (celoroční)
Vytápěný objekt je:
novostavba
projektová příprava
rekonstrukce objektu
stávající objekt
spotřeba energie pro vytápění kWh /GJ
vytápěný prostor m 2
lokalita
Vytápěcí systém v objektu:
stávající uvažovaný
podlahové topení
radiátory
kombinované (radiátory, podl. top.)
teplotní spád v topném systému °C
jiný topný systém
Tepelný zdroj:
stávající uvažovaný
elektrokotel
přímotopné konvektory
akumulační vytápění
kotel na propan
kotel na zemní plyn
tuhá paliva
LTO
jiný zdroj tepla
výkon kW
Uvažovaný systém tepelného čerpadla:
vzduch - voda
země - voda (plošný kolektor)
země - voda (vrt)
voda - voda
plocha pozemku pro instalaci plošného kolektoru m 2
Poznámky:
Zde doplňte další údaje, které považujete za důležité
Plánovaný termín realizace
Kontaktní údaje:
Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Email:

Tímto uděluji ve smyslu zákona 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen údajů). Tento souhlas uděluji společnosti: Mikita Kaplan - Elektro, Zájezdní 12, 642 00 Brno (dále jen správce). Uděluji souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů, které jsem poskytl(a) nebo poskytnu pro marketingové účely (zejména pro marketing značek, produktů a služeb správce) v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Jsem si vědom(a) toho, že souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv odvolán. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky osoby zvláště k tomu pověřené. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.

Kontrolní kód:Kód
Opište kód: